Davant del risc d’impagament, actúa!

Entrem aquesta setmana en un d’aquells magmes ocults que tot emprenedor viu algun cop en llur esdevenir professional. La morositat és un virus que penetra en l’empresa i que, si s’actua correctament, pot tenir un impacte menor.

Pere J. Brachfield porta tota una vida dedicada a l’anàlisi i l’estudi de la morositat i les maneres de combatre-la. I això és el que trasllada als seus alumnes de l’EAE Business School, als membre de la PIMEC, als assistents a les sessions que imparteix a Barcelona Activa i en els seus llibre.

I aquest mes de desembre és un mes altament productiu pel professor Brachfield, ja que el proper 16 de desembre presenta nou llibre a la seu de PIMEC i, uns dies abans, l’11 de desembre, té previst d’impartir dues sessions a Barcelona Activa.

En la primera, Com evitar impagaments i reduir riscos de morositat comercial, explica la profilaxi de la morositat, és a dir, aquelles accions que es poden prendre per evitar la morositat comercial, tot establint sistemes de control de risc en les operacions a crèdit, donant a conèixer els procediments preventius per a reduir el risc de crèdit de clients quan es concedeixen ajornaments de pagament, mostrant les tècniques de gestió del crèdit més efectives, mostrant com controlar l’evolució dels saldos de comptes per cobrar, rebaixant els costos de finançament de l’actiu circulant i optimitzant el període mitjà de cobraments.

En la segona, Recobrament d’impagats i gestió de la morositat, el professor Brachfiled s’endinsa en la gestió d’impagats, mostra tècniques aplicables per a aconseguir el canvi d’actitud en els deutors, tot permeten reclamar els pagaments i cobrar-los sense perdre clients, tot identificant els tipus de deutors existents i quines són les millors estratègies per assegurar el cobrament d’aquests deutors, incloent nocions de negociació o, si cal, per aplicar la nova Llei de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials per reclamar interessos de mora.

Ambdues activitats són ofertades de manera gratuïta a les empreses i disposen de places disponibles.